Sharing A Holiday Home? Beware The Deadlock Danger!
June 8, 2012
Noisy Neighbours – Courts to The Rescue
July 12, 2012

Aankoop Van ‘n Besigheid – Let Op Die Belasting Implikasies!

‘n Ooreenkoms waarin die verkoop van ‘n besigheid uiteengesit word, sal dikwels ook die toedeling van die koopprys aan spesifieke bateklasse bevat. Bedrae sal toegewys word vir toerusting, vir handelsvoorraad, vir kantoortoerusting, vir voertuie, vir klandisiewaarde ( “goodwill”) en so aan.

Maak seker dat die toedeling wel aangedui word en dat dit ook reg gedoen word. Enige onduidelikheid hieroor kan teen jou tel indien daar later ‘n dispuut tussen die partye ontstaan. Dan is daar ook ‘n wesentlike belastingrisiko indien die verdeling tussen bateklasse nie reg aangedui word nie.

Die koper en die verlies van ‘n belastingaftrekking van R82 miljoen – moenie dat dit met jou gebeur nie!

‘n Saak in die Hoogste Hof van Appèl illustreer die omvang van die belastingrisiko. Hier het die koopooreenkoms die koopprys in ses bateklasse toegedeel. Die ooreenkoms maak voorsiening vir die toedeling van sekere maksimumbedrae aan : “Onroerende bates”, “Ander vaste bates” en “Handelsmerke”. Geen maksimumbedrae is egter ooreengekom vir die ander bateklasse soos “Handelsvoorraad” en “Debiteure” nie. Dit hou natuurlik in dat daar onsekerheid is oor hoe die verdeling tussen die bateklasse ingevolge die ooreenkoms moet verloop.

Die koper eis ‘n belastingaftrekking van R103 miljoen. Die koper voer aan dat die handelsvoorraad vir geen vergoeding of teenwaarde (“no consideration”) verkry is. Volgens die koper moet die openingswaarde dan die huidige markprys wees – dit is R103 miljoen.

SARS neem egter die posisie in dat die handelsvoorraad ingevolge die ooreenkoms teen ‘n waarde van R21 miljoen verkry is. Vir belastingdoeleindes moet hierdie bedrag dan ook die openingswaarde van die voorraad wees.

Eers het die Belastinghof en daarna het die Appèlhof die toedeling volgens SARS se interpretasie van die koopooreenkoms gehandhaaf. Die koper is dus sy verwagte (en begrote) belastingaftrekkings van R/82 miljoen kwyt.

Neem kennis van hierdie uitspraak. Maak seker dat jou koopooreenkoms enige onsekerhede uit die weg ruim. Verkry betyds belasting- en regsadvies en struktureer die transaksie daarvolgens. Jou ooreenkoms moet professioneel opgestel word en die ooreengekome toedeling van die koopprys tussen bateklasse moet duidelik daarin vervat word.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X