Verwagtend, ongetroud – en ontslaan.
September 14, 2012
Property Focus – Gansbaai/Kleinbaai
October 16, 2012

Trusts – ‘n Gesondheidswaarskuwing.

Trusts kan met vrug aangewend word vir boedel- en belastingbeplanning. Dit bied ook beskerming van jou bates in geval jy aan besigheidsrisiko’s blootgestel is. Dit is belangrik om die beginsel te aanvaar dat die bates wat in trust gehou word, nie meer aan jou behoort nie, maar wel aan die trust.

‘n Onlangse uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl illustreer hierdie beginsel.

‘n Mediese skadevergoedingseis

  1. ‘n Direkteur van ‘n maatskappy het sy aandele en leningsrekening in die maatskappy aan hul familietrust verkoop.
  2. Hy was geskeduleer om ‘n rugoperasie te ondergaan. Tydens die intubasie deur die narkotiseur het komplikasies ontstaan. Hy is vir ‘n maand in die intensiewe sorgeenheid versorg. Hierna was hy vir ‘n geruime tyd bedlêend en onbevoeg om sy werksaamhede te hervat. Hy het ook ernstige selfmoordneigings ontwikkel.
  3. As gevolg hiervan was hy nie in staat om die maatskappy te bestuur nie en het daar finansiële skade gevolg. ‘n Skadevergoedingseis is teen die narkotiseur ingestel en skade van R1.6 miljoen rand is ook geëis vir die verlies aan inkomste en verdienvermoë.

Die gesondheidsrisiko

Die narkotiseur het aanspreeklikheid aanvaar vir alle bewese skade. Die Hof beveel dat hy skadevergoeding moet betaal vir alle bewese en toekomstige mediese uitgawes sowel as algemene skade (algemene skade is ‘n tegniese regsterm en verwys na gevoelskade soos vir pyn en lyding en emosionele trauma).

Die direkteur se eis vir ‘n verlies aan inkomste word egter van die hand gewys, aangesien die besigheid aan die trust behoort. Die Hof verwoord dit as volg: “the separateness of the trust estate must be recognised and emphasised, however inconvenient and adverse to [the director] it may be.” Die Hof bevind dat die direkteur nie sy brood aan beide kante gebotter kan hê nie. Hy kan nie die voordeel van ‘n vermindering in sy toekomstige boedelbelasting geniet en terselfdertyd wil aanspraak maak in sy persoonlike boedel op die voordele van die trustbates nie. Die Hof bevind verder dat die direkteur nie enige persoonlike verlies aan inkomste en verdienvermoë kon bewys nie. (In die verbygaan meld ons dat die trust dalk ook ‘n eis teen die narkotiseur gehad het.)

Die boodskap is duidelik – daar is voor en nadele daaraan verbonde om bates in trust oor te dra. Neem advies en neem ingeligte besluite hieroor.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by    +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X