April 26, 2013

An overview of the Animal Diseases Act 35 of 1984

The Animal Diseases Act 35 of 1984 (hereafter referred to as “the Act”) came into operation on the 1st of October 1986. In time it will […]
April 26, 2013

Die Wet op Dieresiektes

Die Wet op Dieresiektes 35 van 1984 (hierna genoem “die Wet”) het op 1 Oktober 1986 in werking getree. Die Wet sal mettertyd deur die Animal […]