March 26, 2018

Having to work after hours: Is it legal?

Many industries may sometimes require their employees to work irregular hours. Employers within these industries, also known as “24/7″ industries, have somehow developed the notion that […]
August 30, 2013

Business planning

Owning a business requires careful succession planning and is part of your estate planning as you have to determine who will succeed you, or who will […]
August 30, 2013

Besigheidsbeplanning

Die besit van ‘n besigheid vereis noukeurige opvolgbeplanning en is deel van jou boedelbeplanning omdat jy moet bepaal wie jou gaan opvolg, of wie jou aandele […]
April 26, 2013

Be careful what you write or say!

Classically, the law of defamation attempts to strike a balance between a plaintiff’s right to reputation, and a defendant’s right to freedom of expression, two rights […]
April 26, 2013

Acceptance of Electronic Funds Transfer payment specifically in sale of vehicles and transfer of registration on eNatis

Electronic Funds Transfers, better known as EFT’s, have become a popular payment method in South Africa, accepted by many in lieu of cash or cheque payments. […]
April 26, 2013

Wees versigtig wat jy sê of skryf!

Die wet van naamskending poog om  balans te vind tussen die eiser se reg op reputasie, en n verweerder se reg op vryheid van uitdrukking, die […]
March 27, 2013

Nuwe prosedures by maatskappy deregistrasies

Die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (“CIPC”) het nuwe prosedures vir die deregistrasie van maatskappye en beslote korporasies gepubliseer. Jy kan aansoek doen om die […]
March 27, 2013

Verpligte aftrede: Wanneer is dit diskriminasie?

Diskriminasie op grond van ouderdom is ‘n vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk. Wanneer ‘n werknemer dus aftree-ouderdom bereik en hy gevolglik afgedank word, sal die werkgewer […]
March 27, 2013

Hoe meer dae, hoe meer dinge: Raadsale in die kuberruim

Die Maatskappywet van 2008 gee erkenning aan vandag se moderne middels van kommunikasie. Formele vergaderings en besluite van die Maatskappy kan nou by wyse van e-pos, […]