Many industries may sometimes require their employees to work irregular hours. Employers within these industries, also known as “24/7″ industries, have somehow developed the notion that they are “different” from

Share

Owning a business requires careful succession planning and is part of your estate planning as you have to determine who will succeed you, or who will purchase your shares, or

Share

Die besit van ‘n besigheid vereis noukeurige opvolgbeplanning en is deel van jou boedelbeplanning omdat jy moet bepaal wie jou gaan opvolg, of wie jou aandele gaan koop, of wie

Share

Classically, the law of defamation attempts to strike a balance between a plaintiff’s right to reputation, and a defendant’s right to freedom of expression, two rights that are recognised both

Share

Electronic Funds Transfers, better known as EFT’s, have become a popular payment method in South Africa, accepted by many in lieu of cash or cheque payments. Many accept the printed

Share

Die wet van naamskending poog om  balans te vind tussen die eiser se reg op reputasie, en n verweerder se reg op vryheid van uitdrukking, die is twee regte wat

Share

Die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (“CIPC”) het nuwe prosedures vir die deregistrasie van maatskappye en beslote korporasies gepubliseer. Jy kan aansoek doen om die betrokke entiteit vrywilliglik te

Share

Diskriminasie op grond van ouderdom is ‘n vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk. Wanneer ‘n werknemer dus aftree-ouderdom bereik en hy gevolglik afgedank word, sal die werkgewer moet bewys dat dit

Share

Die Maatskappywet van 2008 gee erkenning aan vandag se moderne middels van kommunikasie. Formele vergaderings en besluite van die Maatskappy kan nou by wyse van e-pos, aanlynboodskapdiens, stem- en videokonferensies

Share

“O Wonder!…O Brave New World” (Shakespeare)  One of the innovations brought in by our “new” Companies Act is that company meetings may now be held via electronic communication, opening the

Share