Kan ‘n verbruiker jou, die diensverskaffer, hof toe sleep omdat die verbruiker nie sommige van die terme en voorwaardes van jou getekende kontrak verstaan nie? Pasop, die antwoord is Ja!

Share

Mr Black buys a BMW car in terms of a hire purchase agreement and the financing is done through BMW Finance. After a few months Mr Black inherits a huge

Share

Kan ‘n verbruiker jou, die diensverskaffer, hof toe sleep omdat die verbruiker nie sommige van die terme en voorwaardes van jou getekende kontrak verstaan nie? Pasop, die antwoord is Ja!

Share

The default of levy payments is a frequent problem for the trustees of body corporates as well as the managing agent.  It is the way in which the defaulting owner

Share

Vir sowel die trustees van ‘n beheerliggaam as die bestuursagent is die wanbetaling van heffings ‘n probleem wat kort-kort opduik.  Dit is egter die wyse waarop die wanbetaler hanteer en

Share

Diskriminasie op grond van ouderdom is ‘n vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk. Wanneer ‘n werknemer dus aftree-ouderdom bereik en hy gevolglik afgedank word, sal die werkgewer moet bewys dat dit

Share

Age discrimination is an automatically unfair labour practice.  So if a dismissal is based on an employee reaching retirement age, the employer is going to have to prove that the

Share

Die Kommissie vir Versoening, Bemiddelling en Arbitrasie (KVBA) se reëls laat in die algemeen regsverteenwoordiging toe tydens arbitrasies, met een belangrike en algemene uitsondering.Wanneer die dispuut handel oor die billikheid

Share

Although the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration’s (CCMA) rules generally allow you to have legal representation in arbitrations, there is one important and common exception.Where the dispute is about

Share