August 14, 2014

Die verbruiker se regte onder die Wet op Verbruikersbeskerming

Kan ‘n verbruiker jou, die diensverskaffer, hof toe sleep omdat die verbruiker nie sommige van die terme en voorwaardes van jou getekende kontrak verstaan nie? Pasop, […]
March 18, 2014

The interplay between the Consumer Protection Act and the National Credit Act

Mr Black buys a BMW car in terms of a hire purchase agreement and the financing is done through BMW Finance. After a few months Mr […]
September 27, 2013

Die verbruiker se regte onder die Wet op Verbruikersbeskerming

Kan ‘n verbruiker jou, die diensverskaffer, hof toe sleep omdat die verbruiker nie sommige van die terme en voorwaardes van jou getekende kontrak verstaan nie? Pasop, […]
May 22, 2013

Trustees of Body Corporate not allowed to disconnect electricity or water supply to a section as a debt collection measure

The default of levy payments is a frequent problem for the trustees of body corporates as well as the managing agent.  It is the way in […]
May 22, 2013

Trustees van Beheerliggaam mag nie water of elektrisiteit na ‘n eenheid afsny as ‘n skuldinvorderingsmetode nie

Vir sowel die trustees van ‘n beheerliggaam as die bestuursagent is die wanbetaling van heffings ‘n probleem wat kort-kort opduik.  Dit is egter die wyse waarop […]
March 27, 2013

Verpligte aftrede: Wanneer is dit diskriminasie?

Diskriminasie op grond van ouderdom is ‘n vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk. Wanneer ‘n werknemer dus aftree-ouderdom bereik en hy gevolglik afgedank word, sal die werkgewer […]
March 27, 2013

Compulsory retirement: When is it age discrimination?

Age discrimination is an automatically unfair labour practice.  So if a dismissal is based on an employee reaching retirement age, the employer is going to have […]
February 19, 2013

Kan jou prokureur jou verteenwoordig by die KVBA en spesifiek by verhore oor onbillike ontslag?

Die Kommissie vir Versoening, Bemiddelling en Arbitrasie (KVBA) se reëls laat in die algemeen regsverteenwoordiging toe tydens arbitrasies, met een belangrike en algemene uitsondering.Wanneer die dispuut […]
February 19, 2013

Unfair dismissal and CCMA hearings – Can your lawyer represent you?

Although the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration’s (CCMA) rules generally allow you to have legal representation in arbitrations, there is one important and common exception.Where […]