Dit is ‘n algemene beginsel in die sakereg dat eiendomsreg nie absolute en onbeperkte inhoudsbevoegdhede aan ‘n eienaar verleen nie, maar dat daar verskeie beperkings daarop bestaan in belang van

Share

Met die verhuring van kommersiële eiendom aan regsentiteite, is dit raadsaam om ook ‘n borgakte van die direkteure aan te vra. Dit is belangrik dat die borgakte duidelik is oor

Share

Oorweeg jy dit om ‘n vakansiehuis saam met ander gesinne te koop? Gedeelde eienaarskap het sy voordele. Ten spyte van julle goeie verhouding, maak dit sin om vanuit die staanspoor

Share