Stel jou voor dat jy ‘n koopkontrak onderteken om jou droomhuis te koop en later uitvind dat die kontrak verval het, omdat jou verband een dag te laat goedgekeur is.

Share

Eis vir onbillike ontslag – Werknemers en werkgewers Werknemer: Is jy in gevolge ‘n vastetermynkontrak aangestel? Wat gebeur aan die einde van hierdie termyn? Watter regte het jy as werknemer

Share