April 2, 2015

What does a suspensive condition in a contract really mean?

Most people that have bought a property may have noticed a clause dealing with suspensive conditions in the contract of sale. Usually these conditions relate to […]
March 18, 2014

So wanneer is ek by magte om as trustee op te tree?

Die Wet op Beheer van Trustgoedere 57 van 1988 definieer ‘n trustee as “enige persoon (ingesluit die oprigter) wat optree as trustee uit hoofde van ‘n […]
September 27, 2013

Die verbruiker se regte onder die Wet op Verbruikersbeskerming

Kan ‘n verbruiker jou, die diensverskaffer, hof toe sleep omdat die verbruiker nie sommige van die terme en voorwaardes van jou getekende kontrak verstaan nie? Pasop, […]
June 8, 2012

Fixed Term Contracts – A New Twist You Need To Know!

The unfair dismissal claim Employees:  Are you employed on a fixed contract basis?  If so, what are your rights when your contract expires?  In a nutshell, […]
May 11, 2012

Auction Bidders – 5 Rights You Need To Know!

Are you hoping to pick up a bargain at a public auction but are put off by the media uproar over allegations of undisclosed “vendor” or “ghost” bidding? If so, read on...... Auctioneers and the CPA The Consumer Protection Act and Regulations impose very strict and detailed obligations on auctioneers in regard to how they must advertise and conduct auctions. Which gives you, the bidder, a raft of important rights.
May 11, 2012

Living Together: The Risk, And The Remedy

With couples increasingly cohabiting before (or instead of) formally marrying, and with the Domestic Partnerships Bill of 2008 still on ice, it bears repeating – 1. There is no such thing in South Africa as a “Common Law Marriage” 2. Any cohabiting couple needs to urgently take advice on concluding a formal “cohabitation agreement” – don’t risk not having one!
May 11, 2012

Wanneer Jy Op ‘N Veiling Gaan Bie – Vyf Regte Wat In Jou Guns Tel

Het jy gehoop om ‘n winskopie by ‘n openbare veiling op te tel? Is jy nou in die duister na die openbaring van spookbieërs en bieërs wat namens die verkoper die prys opjaag? Indien wel, lees verder ...... Afslaers en die Verbruikerswet Die Wet op Verbruikersbeskerming en die gepaardgaande Regulasies omskryf en reguleer in fyn besonderhede hoe veilings geadverteer moet word en hoe die werklike veiling gehou moet word. Die Verbruikerswet gee vir jou as belangstellende koper heelwat regte en beskerming by ‘n veiling.
May 11, 2012

Om Saam Te Woon : Die Risiko En Die Oplossing

Dit gebeur toenemend dat paartjies saamwoon voordat hulle in die huwelik tree (of dikwels saamwoon in die plek van die huwelik). Die mees onlangse wetsontwerp hieroor dateer uit 2008 (“the Domestic Partnerships Bill of 2008”) en dit is nog nie afgehandel of in werking gestel nie. Dit is dus nodig om die huidige regsposisie in Suid Afrika duidelik te stel: – 1. Regtens bestaan daar nie ‘n gemeenregtelike huwelik nie (“Common Law Marriage”) 2. Partye wat saamwoon moet eerder so gou moontlik ‘n formele “saamwoon ooreenkoms” sluit. Die risiko vir een of beide partye is net te groot om dit nie te doen nie.