Auction Bidders – 5 Rights You Need To Know!
May 11, 2012
Belastingbedrog : SARS Bly Streng
June 8, 2012

Vastetermynkontrakte – Wees Bedag Op Die Volgende!

Eis vir onbillike ontslag – Werknemers en werkgewers

Werknemer: Is jy in gevolge ‘n vastetermynkontrak aangestel? Wat gebeur aan die einde van hierdie termyn? Watter regte het jy as werknemer wanneer die kontrakstermyn tot ‘n einde kom?

Dit kan wees dat jy ‘n saak kan uitmaak vir onbillike ontslag, indien:-

  1. Jy op redelike gronde die verwagting koester dat die vastetermynkontrak op dieselfde of op ‘n soortgelyke basis hernu sal word.
  2. Jou werkgewer, sonder redelike gronde, versuim om jou dienskontrak op dieselfde voorwaardes of selfs beter voorwaardes te hernu.

Werkgewers: Wees hier versigtig en verkry advies indien daar enige onsekerheid bestaan. As jy vastetermynkontrakte as ‘n reël hernu en jy hou skielik op om dit te doen, sonder geldige redes en arbeidsprosedures, gaan jou werknemer stappe kan neem vir onbillike ontslag.

Nog ‘n vraag – kan ‘n werknemer aandring op ‘n permanente aanstelling?

Hier het die Arbeidsappèlhof ‘n interessante bevinding gemaak en werkgewers en werknemers kan gerus kennis neem hiervan. Die hof bevind dat die werknemer nie beskerming geniet waar hy of sy die verwagting van ‘n permanente aanstelling koester nie. Dus waar die werknemer redelikerwys verwag dat hy weer op ‘n vastetermynkontrak aangestel gaan word, en dit gebeur nie, kan dit ontslag wees.  Waar die werknemer egter redelikerwys verwag dat hy permanent aangestel gaan word en hy word slegs ‘n herhaling van ‘n vastetermynkontrak aangebied, is dit nie ontslag nie.

Die feite voor die Arbeidsappèlhof was dat ‘n vastetermynkontrak by ‘n universiteit oor ‘n periode van drie jaar, nie minder nie as sewe keer hernu is. Hierdie betrokke werknemer het toe vir ‘n permanente pos aansoek gedoen, maar sy was onsuksesvol. Sy is weer ‘n vastetermynkontrak aangebied, met verbeterde werksvoorwaardes. Sy het die aanbod van die hand gewys en die saak op grond van onbillike ontslag na die CCMA verwys.

Dink weer voordat jy as werknemer ‘n aanbod van die hand wys!!

Die hof bevind dat die werkgewer sy verpligtinge nagekom het. Die werkgewer was slegs verplig om ‘n termynkontrak aan die werknemer aan te bied. Dit het die werkgewer gedoen en die werknemer het besluit om die aanbod van die hand te wys. Sy is dus nie geregtig op beskerming nie. Daar is sprake dat die wetgewing hieroor binnekort kan verander. Tot dan moet ‘n werknemer mooi dink (en advies neem) voordat hy of sy ‘n soortgelyke hernuwingsaanbod van die hand wys.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X