SARS het nog altyd, tydens sekwestrasies en likwidasies voorkeur geniet ten opsigte van hulle aansprake en eise ingevolge die toepaslike insolvensie wetgewing.Dividende word eers aan versekerde skuldeisers (“verbandhouers”) en daarna

Share